dimarts, 2 de juny de 2015

Benedict Cumberbatch, actor

A llapis, pastel i sanguina.